RESTAURACE A BISKUPSKÝ PIVOVAR U SV. ŠTĚPÁNA

autor: ING. ARCH. RICHARD CIBIK
  ING. ARCH. LUKÁŠ KOZÁK
lokalita: LITOMĚŘICE
stav: STUDIE 2013-15
  REALIZAČNÍ DOKUMENTACE 2015
  REALIZACE I.FÁZE 2015

Bývalý restaurační provoz diecézního domu kardinála Trochty v Litoměřicích prošel na základě vypracované studie přestavbou a byl doplněn na přání investora provozem pivovaru. V první fázi byly provedeny stavební úpravy v interiéru, kde došlo propojení zvýšeného přízemí (původní jídelny) s nevyužívanými sklepy, kde je situován provoz pivovaru.
Druhá fáze bude spočívat v řešení venkovních ploch k ulici Komenského.