ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - DĚLNICKÁ

autor: ING.ARCH. LUKÁŠ KOZÁK
   
lokalita: PRAHA - HOLEŠOVICE
stav: STUDIE 2011
   
   

Studie polyfunkčního objektu v Holešovicích byla navržena tak, aby co nejcitlivěji vyplňovala proluku v uliční zástavbě a přitom splňovala náročné požadavky klienta na prostor a variabilitu. Hmotové řešení vyplývá především z požadavku maximální užitnosti a jednoduchosti konstrukčního systému. Budova je tedy členěna pouze v rámci fasád a ustupujícího zastřešení horních podlaží. Průčelí je tvořeno jednoduchými liniemi a pravidelným rastrem oken, který i přes modernější pojetí zapadá mezi stávající zástavbu. Jižní fasáda, orientovaná do dvora, je z části kryta lamelovou předstěnou zabraňující přehřívání v letních měsících.
Přízemí se nachází průjezd do dvora, automobilová výtah do podzemních garáží a prostory pro komerční využití. Druhé až páté podlaží obsahuje hlavní kancelářské prostory s možností volitelného dělení příčkami na samostatné menší celky. Nadstandardně řešené nejvyšší podlaží má přístup na ozeleněné střešní terasy.