ZATEPLENÍ BUDOVY BG A ZŠ BOHOSUDOV

autor: ING. ARCH. RICHARD CIBIK
  ING. ARCH. MICHAL V. KŘEPEL
lokalita: KRUPKA, BOHOSUDOV
stav: STUDIE 2013
  STAVEBNÍ POVOLENÍ 2014
  DOK. PROVÁDĚNÍ STAVBY 2014
  REALIZACE 2015

Studie a navazující projekty řešily zateplení historických budov biskupského gymnázia a základní školy v Bohosudově. Vzhledem k dezolátním stavu fasád bylo přikročeno k nové modelaci její zdobnosti z izolačních materiálů. V místech, kde původní zdobnost byla soudržná, byla zachována pod izolantem. Novodobé přístavby bez zdobnosti byly výrazově sjednoceny s historickými částmi.
Realizace byla financována z dotačního titulu Zelená úsporám.